Đình Phát Hotel

»  News @vi

14 July 2012

KHUYẾN MÃI

BY admin

0 comments

Mừng Khai Trương – Giảm giá 30% cho tất cả các loại phòng

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ chúng tôi:

Địa chỉ: 141-143 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-8 3914 3884/6650 8989/6650 9898

Fax: 84-8 39 140 403

Websie: www.dinhphathotel.com

Email: info@dinhphathotel.com